Unitat de Litotrípsia

La litiasi urinària afecta al 4,2% de la població a Espanya i es constitueix com la 3a patologia urològica més freqüent. Es tracta d’una malaltia causada per la presència de càlculs o pedres en l’aparell urinari (urèter o bufeta) o els ronyons.

Quan existeix la presència d’un càlcul en el conducte que va des dels ronyons fins al tracte urinari es produeix un còlic nefrític o còlic renal. Aquest dolor sobtat s’origina en la part inferior de l’esquena i es va expandint. Es poden presentar un o més càlculs al mateix temps formats a partir de sals minerals. Tot i que els càlculs es componen de substàncies que habitualment elimina el ronyó per l’orina, en ocasions se solidifiquen formant elements litiàsics que han de ser extrets per un professional.

La Nostra unitat de litotrípsia integra el diagnòstic, tractament i prevenció de la litiasis urinària en una mateixa unitat especialitzada. L’experiència contrastada del nostre equip mèdic permet la realització de complexes estudis metabòlics urinaris als pacients litiàsics, amb la finalitat d’arribar a un diagnòstic etiològic precís per aplicar el tractament diatètic i terapèutic necessari per a evitar recidives litiàsiques.

 
Litotrípsia extracorpòria per ones de xoc (LEOC) Ureteroscòpia
Nefrolitotomia percutània Cirurgia convencional i laparoscòpica