Nefrolitotomia percutània

En els casos de masses litiàsiques i litiasis coraliformes grau II, disposem d’un sofisticat equip de nefrolitotomia percutània amb seguiment radiològic mitjançant arc en C i ecografia intraoperatòria. Aquestes tècniques permeten també el diagnòstic i tractament mitjançant electrorresecció de tumors urotelials de vies altes.

Descarregar consentiment


Informació d’interès per al pacient

Aquesta cirurgia permet extraure els càlculs renals mitjançant una punció en la paret de l’esquena. S’utilitza un nefroscopi guiat per raigs X o ultrasons per extraure cuidadosament els càlculs. Per a fragmentar en petits elements les pedres, es pot utilitzar un litotriptor.