Litotrípsia extracorpòria per ones de xoc (LEOC)

El mètode de LEOC consisteix en la fragmentació de la litiasi mitjançant l’aplicació d’ones de xoc generades i aplicades externament, és a dir, fora del cos. Actualment és el mètode d’elecció per al tractament de la litiasi allotjada a qualsevol nivell de la via urinària.

La nostra unitat disposa d’un modern i funcional equip DORNIER SIGMA de localització radiològica i ecogràfica i energia electromagnètica d’alta pressió que permet un tractament ambulatori de la litiasi urinària.

Descarregar consentiment


Informació d’interès per al pacient

La litotrípsia extracorpòria per ones de xoc és un tractament no invasiu basant en l’emissió d’unes ones de xoc que trenquen els càlculs renals o càlculs biliars. L’impacte d’aquesta energia sobre el càlcul aconsegueix que aquest es fragmenti i que els petits elements resultants, siguin eliminats a través de l’orina.

>> Què són les ones de xoc?

>> Com li faran el tractament?

>> Quins avantatges té aquest tipus de tractament?

>> Quines complicacions o efectes secundaris poden aparèixer?

>> Què ha de fer la nit abans del tractament?

>> Què ha de fer el dia del tractament?

>> Què ha de fer després del tractament?