L’hospital

Presidència

‘La salut no ho és tot però sense ella, tota la resta és res’ digué Arthur Schopenhauer, filòsof alemany.

Procurar la millor salut per als pacients mitjançant un tracte proper i de qualitat és la raó de ser del nostre centre. L’Hospital va obrir les seves portes fa més de 50 anys i des d’aleshores gràcies al nostre afany de superació i a les pròsperes aliances, hem anat creixent de la mà de nombrosos professionals que dia rere dia aporten la seva experiència i professionalitat al nostre saber fer.

HM Delfos és un hospital de referència dins de la sanitat privada de Catalunya, on oferim el millor servei assistencial als nostres pacients donant solucions a les seves necessitats mèdiques.

Apostem per la qualitat assistencial i l’eficiència com a base de la nostra filosofia. L’atenció integral del pacient és la nostra vocació, doncs els nostres pacients són i han estat sempre, el motor que ens impulsa a seguir treballant i innovant.

A HM Delfos disposem de nous equips de professionals, de la més alta tecnologia i amb una voluntat de progrés continu que ens permet aplicar els últims avanços en medicina per aconseguir superar tots els nostres reptes. Gràcies a tots els professionals que fan possible el nostre compromís.

Gràcies a tots els professionals que feu possible la nostra comesa.

D. Joaquín Martí Sirvent

Hm Hospitales

HM Hospitales és el Grup Hospitalari privat de referència a la Comunitat de Madrid, a la Comunitat Gallega i a la de Lleó. I l’objectiu és seguir la mateixa tendència amb la Comunitat de Catalunya.

Dirigit per metges i amb més de 5.ooo treballadors a l’actualitat, el nostre objectiu és oferir una medicina de qualitat centrada en el pacient i basada en l’assistència, la docència, la investigació i la constant innovació tecnològica, per a poder així oferir als nostres pacients i als seus familiars, la millor qualitat assistencial i l’accès als últims avanços en medicina. Tot això garanteix l’excel·lència a la nostra política de medicina centrada en el pacient.

Actualment HM Hospitales compta amb set hospitals en la Comunitat de Madrid, cinc a Galícia, dues a Lleó i tres centres monogràfics d’alta especialització en Oncologia, Cardiologia i Neurociències, a més de catorze policlíniques. Tots els nostres centres assistencials treballen de manera coordinada per a oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels nostres pacients.


HM Hospitales: Els nostres pilars

En HM Hospitales oferim als nostres pacients una assistència integral i amb els últims avanços en tecnologia sanitària, per a evitar la necessitat d’eventuals trasllats, per a oferir constantment una cartera completa de serveis i la millor resposta mèdica en el si del propi grup. Avaluem la pràctica assistencial mitjançant l’exposició transparent dels nostres resultats i de les dades estadístiques que reflecteixen l’eficiència de la nostra assistència. Perquè creiem que mesurar és el millor camí per millorar.

Desenvolupem l’activitat assistencial en les millors condicions de seguretat per als nostres pacients. Per a HM Hospitales, la seguretat i la cura dels pacients constitueix una de les prioritats a l’hora d’abordar l’acompliment de la nostra activitat. Es tracta d’un compromís assumit per tota l’organització i un dels elements diferencials del nostre grup hospitalari. Comptem amb mecanismes d’avaluació permanent que ens permeten abordar la nostra activitat en un procés de millora contínua en matèria de seguretat. A més, els nostres centres compten amb la certificació ISO 9001 de Gestió de Qualitat, les de Gestió Mediambiental, la de Prevenció de Riscos Laborals i el segell d’excel·lència 500+, entre d’altres.

Associant aquestes premisses i conjugant els interessos dels accionistes, dels metges i dels nostres pacients i els seus familiars, s’obté una empresa hospitalària equilibrada, en la qual predomina la qualitat, però basada en una rigorosa política econòmica que permet obtenir beneficis. Tot i així, la consecució de beneficis mai ha estat per a HM Hospitales una fi exclusiva, sinó un mitjà imprescindible per a poder seguir oferint una qualitat assistencial d’excel·lència. A més, la qualitat assistencial d’excel·lència, encara que en un moment determinat pugui semblar contraposada als resultats econòmics immediats, a mitjà i llarg termini és sempre, a través d’un alt prestigi, la major garantia per a obtenir-los.


HM Hospitales: Som Recerca

A HM Hospitales sabem que oferir la millor qualitat assistencial als nostres pacients va de la mà amb el desenvolupament d’una política activa de recerca, formació i docència; amb l’objectiu de motivar als professionals i aplicar de forma immediata els últims avanços científics en la pràctica clínica. Amb aquesta perspectiva, HM Hospitales realitza un notable esforç, dotant al departament de R+D+i de tots els recursos humans i materials necessaris per a impulsar, coordinar i supervisar la tasca investigadora que es realitza en tots els hospitals del Grup.

Així doncs, mitjançant la Fundació de Recerca HM Hospitales, desenvolupem nombrosos estudis i assajos clínics en diferents especialitats, amb especial incidència en la recerca oncològica, al Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC; en la cardiovascular, al Centre Integral de Malalties Cardiovasculars HM CIEC i en les Neurociències al Centre Integral de Neurociències HM CINAC.


HM Hospitals: Som Docència i Formació Continuada

Un altre dels pilars en els qual es basa l’activitat assistencial del Grup és la docència. Per a això, HM Hospitales disposa de personal sanitari professional i especialitzat amb una gran experiència docent, així com els recursos tecnològics més pioners i actualitzats, amb els quals es pretén ensenyar un mètode excepcional de practicar la medicina professional, personal i integral.

Tant per a la formació universitària com per a la Formació Professional de grau mitjà i grau superior, HM Hospitales procura establir acords de col·laboració amb les Universitats del seu entorn. Concretament, està ja consolidat un estret vincle amb la Universitat CEU Sant Pablo, de Madrid i, recentment, ha subscrit un acord de col·laboració amb la Universitat de la Corunya. Així mateix, el Grup és titular de Formació HM de Professions Biosanitàries, un centre de Formació Professional especialitzat en cicles de la família sanitària. A més, desenvolupa una política de formació continuada que afavoreix la permanent actualització dels seus professionals, amb l’objectiu de mantenir la qualitat assistencial com un dels senyals d’identitat del grup.


HM Hospitales: Som Innovació Tecnològica

A tot l’anterior, se suma un esforç permanent en matèria d’innovació tecnològica que permet a HM Hospitales oferir una atenció sanitària d’avantguarda. Una gran part dels recursos del Grup es destinen a l’adquisició de tecnologia, tant en equipament de diagnòstic (ressonància magnètica intraoperatoria, TAC de 160 talls, RMN 3 Tesles, ecoendoscopia, ecobroncoscopia, tomosíntesis, PET- RM, HIFU, etc.) com de tractament (radioteràpia, quiròfan integral intel·ligent, robot quirúrgic Da Vinci, etc.), la qual cosa ens permet, en molts casos, ser pioners a Espanya i a Europa, en matèria d’ús de noves tecnologies sanitàries i ens situa, possiblement, com el Grup Hospitalari amb millor dotació tecnològica d’Espanya.

HM Hospitales
HM Delfos

Des de setembre de 2018, l’Hospital Delfos passa a formar part de la xarxa asistencial de HM Hospitales, renovant la seva identitat per la de HM Delfos. D’aquesta manera, aquest centre històric de la Ciutat Comptal, es converteix en la primera pedra de l’estructura que el Grup construirá a Catalunya.

El nou HM Delfos és un centre integral mèdic-quirúrgic dotat amb la última tecnología i que compta amb una àmplia cartera de serveis, convertint-lo en un dels hospitals privats de referència a Barcelona i Catalunya. Concretament, compta amb 24.000 m^2 construïts, área d’hospitalització amb més de 160 llits, 11 sales d’urgències, 11 boxs d’UCI i 7 quiròfans.

Així mateix l’Hospital HM Delfos disposa d’una Plataforma de Radiologia, Ecografia i Diagnosi per la imatge de màxim nivel tecnològic: TAC, Ressonància Magnètica, Unitat de Medicina Nuclear i Gamagrafia, PET-TC, Sala de Procediments d’Hemodinamia Cardiovascular, entre d’altres serveis.

Regint-se per una rigurosa cultura de gestió de la qualitat per a garantir la satisfacció dels nostres pacients. Per aquesta raó, l’Hospital disposa dels següents serveis complementaris:

     - Tel·levisió
     - Restaurant
     - Cafeteria
     - Pàrquing
     - Botiga de regals i papereria
     - Servei de perruqueria i estètica

Recentment, HM Delfos ha complit 50 anys de trajectoria i compta amb Nous equips de professionals mèdics de primera línea, passant a formar part dels més de 350 treballadors.

A partir d’ara, HM Delfos s’integra a l’estructura de HM Hospitales que funciona com a un complexe sanitari integrat i en coordinació amb la resta dels 14 hospitals, 3 centres integrals d’alta especialització en Oncologia, Cardiologia i Neurociències; i també amb els 21 policlíniques que conformen el Grup HM Hospitales.

Història de l’hospital

L’Hospital Delfos va néixer sota el nom de ‘Centro Médico Delfos’ al 1966 de la mà d’un grup de metges amb visió de futur. Un dels encerts del centre va ser l’obertura d’un servei d’urgències que funcionava i funciona les 24 hores del dia, dedicat a les especialitats de cirurgia i traumatologia doncs, en aquell moment, cap clínica privada reunia aquestes característiques.

L’activitat hospitalària de la clínica se centrava en les especialitats de cirurgia, traumatologia, ginecologia, obstetrícia i urologia. Progressivament, l’entitat va anar implantant nous serveis diagnòstics complementaris com la diagnosis per la imatge, els anàlisis clínics i bioquímics i l’anatomia patològica.

El complex hospitalari es va ampliar al 1982 amb la construcció d’un edifici annex, obra de l’arquitecte Jordi Mir, que va permetre ampliar els serveis existents i crear-ne de nous. Les habitacions van ser renovades i van passar de ser individuals amb llit d’acompanyat. Actualment, els dos edificis estan connectats: la senyalització en blau (edifici original) i en verd (ampliació) permet orientar als visitants.

Amb més de 45 anys d’experiència, avui en dia l’hospital Delfos és una institució dinàmica i professionalitzada que ha sabut adaptar-se als canvis de la societat i a la demanda dels seus pacients per a poder oferir la millor qualitat assistencial.