Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document seran incloses en els fitxers de CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A. amb la finalitat de registrar i gestionar els suggeriments rebuts, si és el cas, establir-ne les mesures correctores a partir de la seva anàlisi i donar suport als programes de millora de la qualitat adreçats als pacients i usuaris.


En el cas que el suggeriment es refereixi a una consulta externa del Centre o bé a una altra empresa del Grup que us hagi prestat assistència sanitària, doneu el vostre consentiment a la comunicació de les dades amb la mateixa finalitat. Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació per escrit adreçat a Centro Médico Delfos a l’ Av. Vallcarca 151-161, 08023 Barcelona.