Oncologia

L’Institut d’Oncologia de Delfos disposa de tot el necessari per a la realització d’una oncologia avalada i basada en l’evidència. Disposem de la tecnologia, maquinària, professionals i tècniques quirúrgiques més modernes per a la prevenció, diagnòstic i tractament del càncer.

El nostre equip mèdic ofereix una assistència integral i personalitzada, amb un tracte proper i de qualitat.

L’institut es caracteritza per la seva forma de treballar basada en l’evidència, la cura dels pacients i el rigor a l’hora d’aplicar els tractaments en base a les guies clíniques internacionals per al tractament del càncer.

Equip Tecnologia
Atenció multidisciplinària Quimioteràpia
Plataformes genòmiques  Unitat Funcional Patologia Mamària