Obesitat Mòrbida, Cirurgia Metabòlica i de la Diabetis

L’obesitat és el cúmul excessiu de grassa que té efectes adversos sobre la salut i qualitat de vida.

Els nostres professionals s’ocupen del tractament per a pacients amb obesitat mòrbida i de la pràctica de la cirurgia metabòlica, la qual es refereix al tractament quirúrgic de la Diabetes Melliuts tipus 2. Es tracta d’una cirurgia derivada de la cirurgia bariàtrica o cirurgia per a l’obesitat mòrbida, basada en dos tipus d’intervencions:


>> By pass gàstric

>> Tubulització gàstrica