Cirurgia
Hepato-Bilio-Pancreàtica

La nostra unitat de cirurgia hepato-bilio-pancreàtica s’encarrega del tractament quirúrgic de totes aquelles malalties que afecten al fetge, el pàncrees, la vesícula biliar i les vies biliars.

Aquest tipus de cirurgia requereix molta experiència per aconseguir l’èxit en les diverses intervencions atenent a la complexitat dels òrgans a tractar.

El nostre equip de cirurgians abasta diverses patologies:


Cirurgia hepàtica

>> Hepatocarcinoma

>> Metàstasis hepàtiques

>> Lesions benignes


Cirurgia biliar

>> Colangiocarcinoma

>> Colangitis

>> Estenosi de la via biliar

>> Reparació de lesions de la via biliar

>> Coledocolitiasi


Cirurgia pancreàtica

>> Càncer de pàncrees

>> Lesions quístiques de pàncrees

>> Pancreatitis

>> Pseudoquists pancreàtics