Cirurgia Gastrointestinal

El nostre equip de cirurgia gastrointestinal s’ocupa de l’abordatge de totes les patologies del sistema digestiu que no responen a un tractament mèdic. Aquest tipus de cirurgia abasta aquelles malalties que afecten a l’esòfag, estómac, duodè, fetge, vesícula i vies biliars, pàncrees i intestins.

Aquesta unitat tracta:


>> Càncer gàstric i d’intestí prim

>> Malaltia Inflamatòria Intestinal

>> Diverticle de Meckel

>> Oclusions intestinals

>> Malaltia del refluxe

>> Hèrnia d’hiat