Cirurgia del Còlon i Recte

Des de la nostra Unitat de Cirurgia Colorectal oferim cures especialitzades i tractaments quirúrgics per a malalties i afeccions del còlon i recte. Els nostres especialistes tracten afeccions malignes, inflamatòries i benignes, tals com:


Malanties malignes

>> Càncer de còlon i recte


Malanties inflamatòries

>> Colitis ulcerosa

>> Malaltia de Crohn


Altres malalties benignes

>> Vòlvul de còlon

>> Dolicocòlon

>> Prolapse

>> Diverticles del còlon

>> Colitis isquèmica

>> Colitis infecciosa